Доставка

  Всички поръчки в рамките на страната включват доставка чрез куриер. Клиентите носят отговорност за всички разходи за доставка при всички размени и възстановявания на суми.

 Международна доставка: Международните разходи за доставка са допълнителни и се изчисляват по време на покупката. Клиентите са отговорни за всички задължения, данъци или други такси, настъпили при пристигането на пратката. Клиентите са отговорни и за всички такси за доставка при връщане или обмен.